We worden ouder, ja, maar wat is ‘oud’?

Demografische revolutie die zich voltrekt in de westerse samenleving is een unicum in de geschiedenis van de mensheid: voor het eerst overheersen de ouderen getalsmatig de jongeren.  Er is sprake van dubbele vergrijzing: steeds meer mensen worden oud, en ouderen worden steeds ouder.  Tegelijkertijd worden er steeds minder kinderen geboren. Gecombineerd met deze ontgroening leidt de vergrijzing tot ingrijpende veranderingen in de samenleving en plaatst zij ons voor grote uitdagingen. Pensioenen waren ooit bedoeld voor een korte levensavond; nu moeten ze zo’n dertig jaar (een derde van de gemiddelde levensduur) overbruggen en zijn er steeds minder werkers die het geld voor de AOW verdienen. En wie betaalt de dure zorg voor zieke ouderen, wie kijkt ernaar hen om?  De participatiesamenleving moet de verzorgingsmaatschappij vervangen, maar wordt zij ook meer dan een mooi ideaal? En hoe maken we die lang durende ouderdom tot een zinvolle levensfase, zodat we niet zo snel meer ‘klaar met leven’ zijn?

De vergrijzing heeft ook geopolitieke gevolgen. Kijk je vanuit een demografisch perspectief, dan is de immigratiestroom vanuit Afrika en Azië niet echt verwonderlijk. Daar is de bevolking immers gemiddeld jong en zijn de levenskansen gering.

In de kerk tenslotte, vergrijzen we in feite driedubbel: ook de jongeren die nog wel geboren worden, komen er niet meer. Hoe geven we dan het geloof door aan de volgende generatie? Wordt de kerk een sterfhuis?

We kunnen ons er dus maar beter op instellen,  maak er  iets moois van. Er is werk aan de winkel. Wat te doen ? Deelnemer of vrijwilliger worden bij het Senioren Hobby Centrum bevordert je vitaliteit, het vergroot je creativiteit, het verbetert je geheugen. We liggen even nu stil, binnenkort hopen we weer te kunnen starten. Bel of mail Ans Bardoel –leden adm. T.06-34484961- info@seniorenhobbycentrum.nl / bestuur@seniorenhobbycentrum.nl  – meer info: website www.seniorenhobbycentrum.nl /www.jeugdhobbycentrum.nl