Persbericht 55 – 2020

Het Senioren Hobby Centrum start op Maandag 2 september.

Wanneer gaan de deuren weer open bij het Senioren Hobby Centrum? Is dit nog mogelijk gezien de 1.5 meter grens? Willen onze vrijwilligers nog komen – actief aanwezig zijn?
Het zijn vragen die velen van ons nu bezig houden. Het bestuur van het SHC is zich terdege bewust, gezien de doelgroep ( veel senioren-medioren) dat veiligheid – en gezondheid voorop staat. De laatste weken zijn er persoonlijke gesprekken geweest met alle 65 vrijwilligers en hebben we de vraag voorgelegd: is herstart mogelijk op korte termijn? Unaniem was het antwoord ja, maar in aangepaste vorm. We verwachten dat minder deelnemers per hobby groep actief kunnen zijn omdat we 1.5 meter afstand houden. Een andere mogelijkheid is dat enkele hobby’s voorlopig op een andere locatie actief moeten gaan worden omdat we ruimtegebrek hebben.

De corona pandemie heeft, gelijk bij vele andere organisaties-bedrijven, grote gevolgen voor het SHC. Alleen al financieel, kosten (huisvesting) gaan door, inkomsten catering-projecten zijn stopgezet. Het SHC heeft de hulp van de gemeente ingeroepen, om in aanmerking te komen voor o.a. minder huurlasten.
Voor het Jeugd Hobby Centrum ( start –okt) zijn de voorbereidingen ook op gang gekomen, hier zullen aanpassingen noodzakelijk zijn, hoogstwaarschijnlijk ook minder deelnemers. Dit is heel jammer, gezien de grote interesse.

Binnen enkel weken ontvangen de deelnemers persoonlijk informatie: HOE NU VERDER. We hopen dat men de noodzakelijke tijdelijke veranderingen zal aanvaarden om start – en behoud van het Senioren en Jeugd Hobby Centrum te waarborgen.
Het Hobby Centrum is een ontmoeting centrum, waar contact –samen bezig zijn – leren van elkaar de kernpunten zijn. Het is mogelijk om dit te ontdekken waar jouw passies liggen. Voor de één is dat het leren van tekenen, schilderen, boetseren, lezen, stamboom café, koken voor de ander is dat bloemschikken, fotografie, creatief: textiel /quilten, talen: Engels/Duits/Spaans muziek: gitaar, hout – metaal -koper bewerking, modelbouw enz. Om dit samen te doen met je eigen leeftijd genoten in een sociale omgeving waar veel mag, en niets moet.
Bij diverse hobby groepen(verwacht) komen plaatsen vrij. We handhaven natuurlijk de richtlijnen van het RIVM – afstand houden 1.5 meter is een gegeven. Geïnteresseerd – Bel of mail Ans Bardoel T.06-34484961- info@seniorenhobbycentrum.nl / bestuur@seniorenhobbycentrum.nl – meer informatie: website www.Seniorenhobbycentrum.nl / www.jeugdhobbycentrum.nl