Nieuwjaarsreceptie 6 jan. 2020

Aan alle vrijwilligers en deelnemers van het SHC-JHC,

Graag willen wij jullie uitnodigen om gezamenlijk het “glas” te heffen op het nieuwe jaar.

Maandag 6 januari van 19.00 – 21.00 uur heten we jullie allen welkom.

We hopen weer op een grote opkomst, gelijk andere jaren.

Programma:

19.00 uur Koffie met iets.

19.30 uur Nieuwjaar toespraak door de voorzitter Ton Ermers.

20.00 uur  Huldiging vrijwilligers -12,5 jaar actief.

20.30 uur  SHC Buut door Pieter v.d. Elzen.

21.00 uur  Sluiting.

    Bestuur SHC.