Deelnemers, vrijwilligers, donateurs, sponsors en gemeente Mill helpen het Senioren en Jeugd Hobbycentrum.

Toen de maatregelen in maart 2020 tegen het coronavirus van kracht werden moest het Senioren Hobby Centrum Mill de deuren sluiten. De gevolgen waren groot. Vaste lasten (vooral huisvesting kosten) bleven echter wel grotendeels doorlopen. De deelnemers van de hobby groepen  mochten gezien de overheid maatregelen niet starten. Inkomsten kwamen stil te liggen. In eerste instantie was de inschatting dat dit voor een korte periode was, nu weet men beter. Ruim een jaar ligt alles nu stil. De financiële gevolgen zijn zo groot, dat ondersteuning noodzakelijk is.

Een sponsor actie in het afgelopen najaar bij het bedrijfsleven in Mill e.o. was succesvol ondanks dat bedrijven ook last hebben van de corona gevolgen was hun bijdrage ( €75 per reclamebordje) formidabel. Positief, maar een tweede stap was uiteindelijk toch noodzakelijk om een eenmalige bijdrage van de vrijwilligers-deelnemers-donateur te vragen. Opnieuw een succes. Duidelijk is dat de vele vrijwilligers- deelnemers – ouders van de jeugd gelukkig inzien dat zonder brede steun de succes formule Senioren-Jeugd Hobby Centrum mogelijk verloren zal gaan.

Even hebben we wat ruimte gekregen om verder te gaan, een tijd geleden was bij  de gemeente Mill een verzoek ingediend om tijdelijk de huur (locatie Hoogstraat 17 – SHC) stop te zetten. Het college besloot eind februari 2021 tot kwijtschelding van de huur over de maanden dat het Seniorenhobbycentrum getroffen is in 2020 en 2021. Dit betekent dat de schulden last behoorlijk verlicht wordt.

Het thema bij de oprichting (2006) van het SHC was: alleen wordt het steeds moeilijke, maar samen kunnen we nog veel  is nu wel heel:  actueel.

Foto: Cockie Kremers